Dizalica

Kamioni sa hidrauličnim dizalicama čine važan deo građevinske industrije i drugih djelatnosti u kojima je potrebno utovariti, podići i prenijeti teške predmete i proizvode. Dizalice su najčešće kompaktno smještene iza kabine kamiona, ostavljaju ostatak tovarnog prostora vozila dostupnog za robove dok mogu robu podići na veliku visinu ili spustiti na zemlju.

Primena

- Reciklaža

- Šticari

- Dizalica

- Rol kiper

- Smećar

Klipne pumpe

Klipne pumpe za najteža opterećenja, sa fiksnom i varijabilnom zapreminom, jednostrujne i dvostrujne.

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Šticari

- Dizalica

Hidraulične grabilice

Hidraulične grabilice za montažu na dizalice i bagere namenjeni za manipulaciju različitim materijalima

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Šticari

- Kanal džet

- Dizalica

Hladnjaci za ulje

Aluminijumski hladnjaci za ulje velikog kapaciteta hlađenja sa ventilatorom na struju 12 ili 24V namenjeni za mobilnu hidrauliku.

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Kiper

- Šticari

- Dizalica

- Smećar

- Autopodizač

- Cisterna

- Radna platforma

Priključci

Priključci za hidraulične instalacije, priključci niskog i visokog pritiska, brze spojnice

Detaljnije

Primena

- Dizalica

- Cisterna

Reduktori

Razne verzije reduktora i multiplikatora pogodnih u upotrebi za mobilnu, industrijsku i poljoprivrednu hidrauliku.

Detaljnije

Primena

- Dizalica

- Radna platforma

Obrtni ležajevi

Obrtni ležajevi sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem pogodni za hidrauličnu rotaciju mašina.

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Šticari

- Dizalica

Rotatori

Hidraulični rotatori sa i bez prirubnice kapaciteta od 1,5 do 16t namenjeni za upotrebu sa grabilicama

Detaljnije

Primena

- Kanal džet

- Dizalica

- Smećar

Senzori

Različiti tipovi senzora položaja, ugla i pritiska

Detaljnije