Hidraulična oprema

Rotatori

Hidraulični beskonačni rotatori su uređaji koji omogućuju da se hidraulični alat (najčešće grabilice) na kamionskim dizalicama ili bagerima okreće i pozicionira u pogodniji položaj za rad i manipulaciju materijalom.

Rotatori mogu biti sa golim vratilom ili sa prirubnicom za vezivanje na alat. Kapacitet nosivosti može biti od 1 do 16t a pojedine verijante mogu imati i do 6 priključaka za hidraulična creva.

Rotatori se za dizalicu vezuju putem linka koji omogućuje njihanje grabilice u 4 pravca smanjujući naprezanje konstrukcije grabilice.

Primena:

Reciklaža / Šticari / Dizalica

Tipovi rotatora

 

Rotatori sa vratilom nosivosti od 1 do 12t pogodni za kamionske dizalice.

Rotatori sa prirubnicom nosivosti od 3 do 16t sa 4 i 6 priključaka, za dizalice i bagere.