Radna platforma

Radna platforma ili platforma (korpa) za radove na visini je hidraulična ruka sa korpom na kraju namenjena da ljudsku radnu snagu podigne na visinu kako bi se izvšili visinski radovi. Česta primena je kod gradske rasvete, održavanja javnih zelenih površina, održavanje elektro mreže i sl.

Primena

- Kiper

- Autopodizač

- Autotransporter

- Radna platforma

Zupčaste pumpe

Hidraulične zupčaste pumpe za primenu u srednjim, visokim i veoma visokim pritiscima do 320bari.

Detaljnije

Primena

- Autotransporter

- Radna platforma

Ručne pumpe

Hidraulične ručne pumpe u više konfiguracija i radnih zapremina sa ili bez rezervoara za ulje.

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Kiper

- Šticari

- Stočar

- Rol kiper

- Autopodizač

- Radna platforma

Rezervoari za ulje

Bočni, zadnji i centralno postavljeni rezervoari za hidraulično ulje kapaciteta od 10 do 250l

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Kiper

- Šticari

- Dizalica

- Smećar

- Autopodizač

- Cisterna

- Radna platforma

Priključci

Priključci za hidraulične instalacije, priključci niskog i visokog pritiska, brze spojnice

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Kanal džet

- Stočar

- Rol kiper

- Smećar

- Autopodizač

- Autotransporter

- Radna platforma

Hidraulični ventili

Hidraulični ventili za cevovode: ventili rasterećenja, sigurnosni ventilni, nepovratni, sekventni i dr.

Detaljnije

Primena

- Dizalica

- Radna platforma

Obrtni ležajevi

Obrtni ležajevi sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem pogodni za hidrauličnu rotaciju mašina.

Detaljnije