Autotransporter

Kamioni za prevoz automobila poseduju nadgradnju kome odgovorna hidraulika pomaže u pomeranju navoznih platformi kako bi se smestio što veći broj automobila i bezbedno prevezao. Često ovi kamioni vuku i dodatne prikolice opremljene hidrauličnim navozom.

Primena

- Kiper

- Autopodizač

- Autotransporter

- Radna platforma

Zupčaste pumpe

Hidraulične zupčaste pumpe za primenu u srednjim, visokim i veoma visokim pritiscima do 320bari.

Detaljnije

Primena

- Autotransporter

- Radna platforma

Ručne pumpe

Hidraulične ručne pumpe u više konfiguracija i radnih zapremina sa ili bez rezervoara za ulje.

Detaljnije

Primena

- Autotransporter

Vitla

Hidraulična i električna vitla sa pužnim i planetarnim prenosom potezne sile od 1 do 30t

Detaljnije

Primena

- Kiper

- Autotransporter

Elektrohidarulični agregati

Elektro hidraulični agregati AC i DC za jednosmerne i dvosmerne sisteme.

Detaljnije

Primena

- Kanal džet

- Stočar

- Rol kiper

- Autopodizač

- Autotransporter

Razvodni ventili

Hidraulični razvodni ventili u monoblok i kompozitnoj izvedbi sa velikim izborom opcija i hidrauličnih šema.

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Kanal džet

- Stočar

- Rol kiper

- Smećar

- Autopodizač

- Autotransporter

- Radna platforma

Hidraulični ventili

Hidraulični ventili za cevovode: ventili rasterećenja, sigurnosni ventilni, nepovratni, sekventni i dr.

Detaljnije

Primena

- Stočar

- Autotransporter

Razdelnici protoka

Zupčasti razdelnici protoka do 6 modula za ravnomernu raspodelu jedne napojne linije na više aktuarora.

Detaljnije