Hidraulične komponente

Zupčaste pumpe

Hidraulične zupčaste pumpe sa gusanim kućištem namenjene za primenu na kamionima, u mobilnoj hidraulici, poljoprivrednoj mehanizaciji i industriji. Imaju primenu u srednjim, visokim i veoma visokim pritiscima do 320bari.

Hidraulične zupčaste pumpe su dostupne u raznim konfiguracijama (DIN, UNI, ISO, SAE, ASAE) i različitim radnim zapreminama (od 6 do 150ccm). Tandem konfiguracija je takođe na raspolaganju. U ponudi su i pumpe za industrijsku primenu sa aluminijumskim kućištem i industrijskim standardima prirubnica za kačenje.

Primena:

Kiper / Autopodizač / Autotransporter / Radna platforma

Tipovi zupčastih pump

 

Hidraulične zupčaste pumpe za laka i srednja opterećenja. Karakteriše ih kompaktno kućište. Zapremine od 6 do 40cm3 sa DIN i ISO prirubnicom za kačenje dostupne kao jednosmerne (sa mogućnošću zamene smera) ili dvosmerne.

Hidraulične zupčaste pumpe za srednja opterećenja. Karakteriše ih nešto robusnije kućište i imaju najširu primenu. Zapremine od 17 do 125cm3 dostupne u UNI, ISO, SAE-B i ASAE prirubnicom za kačenje. Dostupne i u tandem verziji.

 

Hidraulične zupčaste pumpe za teška opterećenja. Karakteriše ih robusno kućište. Zapremine od 60 do 150cm3 sa DIN i ISO prirubnicom za kačenje dostupne kao jednosmerne (sa mogućnošću zamene smera) ili dvosmerne.

Industrijske zupčaste pumpe. Aluminijumske i čelične hidraulične zupčaste pumpe grupe 1, grupe 2 i grupe 3 za primenu u industrijskoj hidraulici. Za više informacija kontaktirajte ITAL-YU d.o.o.

 

Oprema za zupčaste pumpe

 

Priključci za hidrauliku. Nalivni i priključci visokog pritiska za hidraulične pumpe i ventile. Originalni priključci obezbeđuju pravilniji i dugotrajniji rad pumpi i pravilno snabdevanje instalacije hidrauličnim uljem.

Adapteri za hidraulične pumpe. Adapterima i distancerima se omogućuje lakša montaža pumpi i pretvaranje prihvata pumpe iz jednog u drugi standard.

 

Prirubnice za montažu na vratila pumpi za pogon hidrauličnih pumpi putem kardanskih vratila (najčešće kada nema dovoljno mesta za montažu direktno na pto uključivač).