Hidraulične komponente

Rezervoari za ulje

Kompletan dijapazon rezervoara za hidraulično ulje u varijantama za bočnu ugranju, ugradnju iza kabine ili centralno u šasiji kamiona. Rezervoari od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čelika. Kapaciteti rezervoara za ulje od 10 do 250l. Specijalne izvedbe rezervoara i kombinovani rezervoari za ulje i gorivo.

Rezervoari izrađeni najmodernijom tehnologijom radi dugog životnog veka sa najvišim stepenom pouzdanosti. Rezervoari su opremljeni nosačima i gumenim zaštitama a može se izabratii veliki broj opcija. Svi rezervoari imaju čepove sa oduškom.

Više dimenzija rezervoara (i za istu zapreminu) i veliki broj opcija omogućuje da se rezervoari prilagode prema korisnikovim potrebama: prirubnice za kiper ventile, povratni filteri protoka od 25 do 270l/min, elemenati filtera od 25 do 90 mikrona, priključci i slavine i dr.

Primena:

Reciklaža / Kiper / Šticari / Stočar / Rol kiper / Autopodizač / Radna platforma

Tipovi hidrauličnih rezervoara

 

Bočni rezervoari za hidraulično ulje kapaciteta od 85 do 250l. Čelični i aluminijumski sa opcijom prirubnice za ventil na vrhu ili bočno. Više dimenzija za istu zapreminu. Opremljeni nosačima i zaštitnim gumama.

Rezervoari za montažu iza kabine zapremina od 70 do 245L cm3 sa ili bez predispozicije za filter ili kiper ventil. Čelični i aluminijumski.

 

Rezervoari za centralnu ugradnju na šasiji ali moguća je i bočna ugradnja. Čelični rezervoari Zapremine od 20 do 110L sa ili bez predispozicije za filter i kiper ventil.

Cilindrični rezervoari za ugradnju u šasiju, čelični zapremine od 10 do čak 60L sa već ugrađenim kiper ventilima protoka 40 do 150l/min koji po izboru mogu imati mehaničku, pneumatsku ili električnu aktivaciju.

 

Kombinovani rezervoari za ulje i gorivo mogu biti od aluminijuma ili čelika. Zapremine dela za gorivo mogu biti od 140 do 550L dok deo za ulje od 130 do 240L. Rezervoar ima predispoziciju za filter ili kiper ventil.

 

Oprema za rezervoare

 

Filteri i opcije. Rezervoari mogu biti opremljeni filterima povratnog voda sa flanšom ili potopljeni u kombinaciji sa kiper ventilom. Takođe su na raspolaganju merači nivoa ulja, zaprljanosti filtera i dr.