Hidraulične komponente

Pomoćni izvodi snage (PTO uključivači)

Pomoćni izvodi snage (ili PTO uključivači kao se još nazivaju) se ugrađuju na menjač vozila i služe za uključivanje hidraulične pumpe ili duge opreme (pumpe za vodu, vakuum pume, kompresori) putem kardanskog vratila.

Postoji mnogo verzija i mogu biti zadnji ili bočni, direktni ili sa ubrzanjem, sa izlazom za pumpu ili prirubnicu, sa mehaničkom, pneumatskom, elektro ili hidrauličnom aktivacijom, sa jednim ili više izlaza.

Dostupni su za sve tipove menjača:
ZF, VOLVO, MERCEDES, IVECO, SCANIA, EATON, FULLER, ALLISON, ISUZU, KAMAZ
, GAZ i dr.

Izbor pomoćnog izvoda snage zavisi od modela menjača, mogućnosti za ugradnju kao i od željene primene. ITAL-YU d.o.o. stoji na raspolaganju za sve informacije.

Primena:

Reciklaža / Kiper / Šticari / Dizalica / Smećar / Autopodizač / Cisterna / Silo

Osnovni tipovi pomoćnih izvoda snage

 

Direktni izvodi sa prenosnim odnosom 1:1 namenjeni za montažu na menjače koje imaju izlaz na zadnjoj strani.

Izvodi snage sa ubrzanjem namenjeni za montažu na menjače koje imaju izlaz na zadnjoj strani obezbeđuju i do 80% veći broj obrtaja od direktnog izvoda.

 

Bočni izvodi snage su namenjeni za menjače koji imaju otvor za izvod na nekoj od svojih strana (bočna, gornja, donja). Oblik i ostale karakteristike zavise od tipa menjača.

Izvodi snage sa 2 ili više izlaza mogu biti ili zadnji ili bočni u zavisnosti od menjača i pogodni su za upotrebu u zahtevnim aplikacijama ili kada je neophodno pokretati više potrošača (dve pumpe ili pumpu i kardansko vratilo).

 

Oprema za pomoćne izvode snage

 

Spojnička vratila i adapteri. Najčešće se koriste za montažu izvoda sa zadnje strane menjača i prilagoiđeni su različitim tipvima menjača.

Prirubnice različitih prečnika i standarda za pogon potrošača putem kardanskih vratila. Ovo je najčešći slučaj kod kompresora za izduvavanje, pumpi za vodu i dr.