Hidraulična oprema

Hidraulične grabilice

Postoji više vrsta hidrauličnih grabilica namenjenih za montažu na kamionske dizalice i bagere a njihva konstrukcija zavisi od namene i materijala kojim se manipuliše kao što su: metalni otpad, drvotrava, kamenje, zemlja i drugi rastresit materijal

Grabilice su konstruisane i napravljene tako da pružaju veliku jačinu držanja materijala, veliki kapacitet, nizak nivo habanja uz kompaktne dimenzije i manju sopstvenu težinu same grabilice.

Grabilice mogu biti bez rotatora ili mogu biti opremljene mehaničkim ili hidrauličnim beskonačnim rotatorima za lakšu manipulaciju materijalom.

 

OMFB hidraulične komponente

ITAL-YU d.o.o. je generalni zastupnik i uvoznik za ICM Equipments. ICM Equipments je italijanski proizvođač posvećen proizvodnji hidrauličnih dodataka za dizalice i bagere. Sa fokusom na inovacije njihov proizvodni program obuhvata polipne grabilice, klješta za drvo, kašike za zemlju i drugu specijalnu opremu.

Primena:

Reciklaža / Šticari / Dizalica

Tipovi grabilica

 

Polipne grabilice uglavnom su namenjene za upravljanje metalnim otpadom, sa 4 5 ili 6 prstiju za dizalice i bagere.

Klješta za drvo sa horizontalnim cilindrom. Moguća opcija motorne testere za grabilicu.

 

Grabilice za zemlju sa dve kašike su pogodne za manipulaciju zemljom i drugim rastresitim materijalima.

Grabilice za manipulaciju različitim materijalom kao što su cigle, staklo, ivičnjaci ili paltete sa građevinskim materijalom.