Hidraulična oprema

Vakuum pumpe

Vakuum pumpe i kompresori niskog pritiska za stvaranje vakuuma i do 95% (pritisak do 6bar) u cisternama, protoka vazduha od 2600l/min do 180000 l/min. Verzije sa krilnim ili bregastim radnim kolom, sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem, sa direktnim pogonom, pogonom preko hidromotora ili elektro ili SUS motora. 

Transfer pumpe za transfer tečnosti, hemikalija i sa primesama čvrstih objekata protoka do 12500 l/min.

Drobilice i šrederi sa dva sinhronizovana rotirajuća noža za sečenje bioloških ostataka i otpadaka u procesnoj tehnici.

Mogućnost agregatiranja pumpi sa pogonom i opremom na šasijama i prikolicama. Pogodne za upotrebu u komunalnom održavanju gradova, građevinarstvu, poljoprivredi i procesnoj industriji. Veliki broj opcija i opreme za kamione i vakuum sisteme za korišćenje vakuum pumpi.

Primena:

Kanal džet

Tipovi vakuum pumpi

 

Vakuum pumpe sa krilnim kolom u verzijama sa vazdušvodenim i vodenim hlađenjem i prinudnim podmazivanjem. Mogu biti pogonjene direktno ili putem hidro motra.

Vakuum pumpe sa bregastim kolom zbog specifične konstrukcije ne zahtevaju podmazivanje i pogodne su za pneumatski transport ili usisavanje tečnosti i otpada u cisterne.

 

Transfer pumpe su pogodne za transfer tečnosti, supstanci i mulja koje prolaze kroz pumpu i koje mogu da sadrže i elemente veličine do 30mm.

Agregati koji čine vakuum pumpa / transfer pumpa / šreder i pogon bilo električni ili dizel na šasiji ili prikolici su pogodni za transfer ili usisavanje tečnosti u industriji.