Cisterna

Još jedan primjer transporta je prevoz goriva bilo da je za benzinske stanice ili mašine na terenu, gde hidraulika pogoni pumpe za gorivo na ovim kamionskim cisternama. Pouzdana i kvalitetna hidraulika je potrebna za bezbedno i dugotrajno korišćenje ovih vozila.

Primena

- Kanal džet

- Cisterna

Klipni motori

Klipni motori visokog pritiska fiksne radne zapremine za otvorena i zatvorena hidraulična kola.

Detaljnije

Primena

- Reciklaža

- Kiper

- Šticari

- Dizalica

- Smećar

- Autopodizač

- Cisterna

- Radna platforma

Priključci

Priključci za hidraulične instalacije, priključci niskog i visokog pritiska, brze spojnice

Detaljnije

Primena

- Dizalica

- Cisterna

Reduktori

Razne verzije reduktora i multiplikatora pogodnih u upotrebi za mobilnu, industrijsku i poljoprivrednu hidrauliku.

Detaljnije