Hidraulične komponente

Razvodni ventili

Hidraulični razvodnici robusne konstrukcije konstruisani da odgovore i najzahtevnijim poslovima u oblasti mobilne hidraulike, industrije i poljoprivredne mehanizacije.

ON/OFF razvodnici u monoblok i kompozitnoj izvedbi.

Proporcionalni razvodnici sa elektro hidrauličnim modulima i kompenzacijom pritiska.

Specijalni razvodnici i drugi ventili po nacrtu kupca

Primena:

Kanal džet / Stočar / Rol kiper / Autopodizač / Autotransporter

Tipovi hidrauličnih razvodnika

 

Monoblok razvodnici protoka od 25 do 160L/min, maksimalnog pritiska do 315bar, i do 12 sekcija.

Kompozitni razvodnici su modularni i pružaju više mogućnosti od monoblok-a za prilagođavanje specifičnim zahtevima hidrauličnog kola. od 40 do 400l/min i do 12 sekcija.

 

Proporcionalni razvodnici sa više vrsta elektro hidrauličnih modula, kompenzacijom pritiska, sekundarnim ventilima, pogodni za rad sa pumpama sa fiksnom ili varijabilnom zapreminom, protoka i do 600l/min.

 

Opcije razvodnika

 

Razvodnici mogu biti opremljeni različitim tipovima aktivatora (pneumatskim, električnim) ventilima za regulaciju protoka ili pritiska, antišok i antikavitacionim ventilima i dr.