Hidraulične komponente

Klipni motori

Hidraulični klipni motori sa fiksnom radnom zapreminom namenjeni za rad pri visokim priscima i do 400bar predstavljaju poželjno rešenje u brojnim primenama za industrijsku i mobilnu hidrauliku. Robusno kućište sa pogonom pod uglom razvijeni su da rade i pri 6800o/min. Namenjeni za rad u otvorenom i zatvorenom kolu na raspolaganju su zapremine od 12 - 130cm3.

Brojni standardi prihvata i vratila za montažu motora, zadnjih poklopaca za montažu priključaka kao i izbor regulacionih ventila pružaju veliku fleksibilnost u konstruisanju hidrauličnih instalacija i primeni ovih motora.

Primena:

Kanal džet / Cisterna

Tipovi klipnih motora

 

Hidraulični klipni motori zapremina od 12 do 130cm3 sa ISO i SAE prihvatima za montažu rade na pritiscima i do 400bar i do 6800 o/min. Karakteriše ih visoka efikasnost, dug životni vek i veliki početni obrtni moment.

Ventili klipnih motora za antikavitaciju, rasterećenje i druge funkcije. Pružaju dodatnu funcionalnost i efikasnost klipnim motorima pri tome dajući mogućnost optimizacije hidraulične instalacije.