Hidraulične komponente

Klipne pumpe

Hidraulične klipne pumpe mogu da rade na većim kontinualnim pritiscima od zupčastih pumpi i daju ujednačeniji protok. Na raspolaganju su pumpe sa fiksnom i varijabilnom radnom zapreminom.

Pumpe sa fiksnom radnom zapreminom po konstrukciji mogu biti sa ravnom ili osom pod uglom (popularno se zovu i krive ili "banana" pumpe). Takođe, u zavisnosti od broja izlaza (potisnih vodova) mogu biti jednostrujne ili dvostrujne (sa dva nezavisna izlaza). Radne zapremine od 12 do 130cm3, radnog pritiska do 400bar. Dostupne su u verzijama sa prirubnicama za kačenje u ISO, UNI i SAE standardu.

Ove pumpe je moguće opremiti bypass ventilom radi povezivanja pumpe na pomoćni izvod snage sa motora. Takođe na pumpe je moguće ugraditi direktno ventil rasterećenja.

Hidraulične klipne pumpe sa varijabilnom radnom zapreminom menjaju zapreminu u zavisnosti od opterećenja. Dostupne u verzijama od 60 - 130 cm3.

Primena:

Reciklaža / Šticari / Dizalica / Rol kiper / Smećar

Tipovi klipnih pumpi

 

Hidraulične klipne ravne pumpe u čeličnom kućištu su dvosmerne, dostupne u zapreminama od 20 do 100cm3 za radne pritiske do 350bar. Na raspolaganju su verzije sa UNI, ISO i SAE-B prednjim prihvatom za montažu pumpi.

Hidraulične klipne pumpe sa krivom osom zapremina od 12 do 130cm3 dostupne u UNI, ISO, SAE-B i SAE-C prihvatom za montažu. Karakteriše ih mogućnost rada na visokim pritiscima i do 400bar, visoka efikasnost i mogućnost rada i u najtežim uslovima. Jednosmerne sa mogućnošću izmene smera.

 

Hidraulične klipne dvostrujne pumpe mogu biti ravne dvosmerne ili sa krivom osom ("banana") kada su jednosmerne (smer se ne može promeniti). Dostupne su u verzijama od 35+35cm3 do 70+70cm3 sa ISO prihvatom za montažu. Njima se  napajaju dva hidraulična kola nezavisno.

Hidraulične klipne varijabilne pumpe u verzijama od 60-130cm3 mogu da menjaju zapreminu od maksimalne do 0 putem regulatora na samoj pumpi. Namenjene su za rad u otvorenom kolu. Brza reakcija i kompaktna konstrukcija ih čine poogodnim za direktnu ugranju na pto vozila.

 

Oprema za klipne pumpe

 

Priključci za hidrauliku. Nalivni i priključci visokog pritiska za hidraulične pumpe i ventile. Originalni priključci obezbeđuju pravilniji i dugotrajniji rad pumpi i pravilno snabdevanje instalacije hidrauličnim uljem.

Bypass ventili i ventili rasterećenja za direktnu montažu na zadnju poklopac klipne pumpe omogućuju pravilan rad i kompaktnost hidrauličnog sistema.

 

Prirubnice za montažu na vratila pumpi za pogon hidrauličnih pumpi putem kardanskih vratila (najčešće kada nema dovoljno mesta za montažu direktno na pto uključivač).

Adapteri za hidraulične pumpe. Adapterima i distancerima se omogućuje lakša montaža pumpi i pretvaranje prihvata pumpe iz jednog u drugi standard.