Hidraulične komponente

Elektrohidarulični agregati

Elektro hidraulični agregati kompaktne konstrukcije za mobilnu hidrauliku i različite druge aplikacije. Za primenu kod jednosmernih (kip uređaj) i dvosmernih cilindara uz mogućnost ugradnje bloka sa ctop ventilima za kontrolu jendog ili više uređaja (kao kod snežnog pluga). Veliki broj opcija pruža mogućnost da se agregat konfiguriše prema potrebama korisnika.

- DC motori 12V i 24V, snage motora od 800 do 4500W.
- AC motori monofazni ili trofazni.
- Pumpe od 1 do 11cm3
- Bez rezervoara ili sa rezervoarom od 1 do 20l zapremine, aluminijumski plastični ili čelični.
- Mogućnost komande preko ručnog razvodnika, elektro ili radio komande.
- Opcija ručne pumpe u slučaju nužde i dr.

Primena:

Kiper / Autotransporter

Tipovi elektrohidrauličnih agregata

 

Elektrohidraulični agregati 12 i 24V pogodni za upotrbu na kiperima odmosno jednosmernim cilindrima kada nije moguć pogon sa menjača vozila. Motori 800, 2000 i 3000W, pumpe od 1 do 4,7cm3, rezervoari zapremine od 2 do 20L.

Elektrohidraulični agregati 12 i 24V pogodni za upotrbu sa dvosmernim cilindrima i mogućom nadgradnjiom komandnog bloka za više nezavisnih komandi ručnih ili električnih. Veliki izvbor kapaciteta pumpi i rezervoara.


Elekto pumpe sa motorima 12 i 24V, motori do 4,5kW pumpe od 1 do 11cm3 pogodni za najrazličitije primene u mobilnoj hidraulici.

Elektro hidraulični agregati na naizmeničnu struju  sa monofaznim i trofaznim motorima u kombinaciji sa rezervoarima do 20L i pumpama do 5,7cm3

 

Oprema za elektrohidrauli;ne agregate

 

Rezervoari za elektrohidraulični agregate mogu biti od aluminijuma, plastike ili čelika kapaciteta od 2 do 20L.

Dodatna oprema za elektrohidraulične agregate je veoma raznovrsna i uključuje komande blokove sa elektro ventilima prema korisnikovim potrebama, prekidača za ograničenje rada motra, elektro i wireless komandi i dr.