Hidraulična oprema

Vodene pumpe visokog pritiska

Industrijske pumpe za vodu visokog pritiska su klipne pumpe koje u različitim verzijama mogu da daju pritisak i do 2800bar i protok od 50 do 1150 l/min. Pogon direktan ili preko hidro motora.

Pumpe su namenjene za ugradnju na komunalne kamione za održavanje kanalizacija, ali i u drugim industrijskim primenama.

Primena:

Kanal džet

Tipovi pump visokog pritiska

 

Pumpe visokog pritiska do 300bar pogodne za upotrebu na kamionima za održavanje kanalizacija.

Pumpe visokog pritiska do 600bar pogodne za upotrebu na kamionima specijalne namene i u industriji.

 

Pumpe visokog pritiska do 1500bar pogodne za upotrebu u industriji.