Hidraulične komponente

Ručne pumpe

Hidraulične ručne pumpe mogu biti sa dejstvom kada se na njih deluje u jednu ili obe strane. Dostupne su u radnim zapreminama od 10 do 70cm3 i mogu biti sa ili bez ugrađenog rezervoara za ulje zapremine do 10L. Pumpe mogu biti opremljene ventilom rasterećenja ili razvodnim ventilom kada se ručnom pumpom upravlja cilindrima dvostrukog dejstva.

Hidraulične ručne pumpe mogu biti izrađene i od materijala koji bolje podnose agresivne sredine (kao što je morska). Za više informacija kontaktirajte ITAL-YU d.o.o.

Primena:

Autotransporter / Radna platforma

Tipovi ručnih pumpi

 

Hidraulične ručne pumpe bez rezervoara sa dvostrukim dejstvom (gore i dole) sa ventilom za rasterećenje ili bez njega za primenu u slučaju nužde. Radne zapremine od 16 do 70cm3.

Hidraulične ručne pumpe sa rezervoarom mogu biti opreljene rezervoarima za hidraulično ulje zapremine od 1 do 10l, od plastike, aluminijuma ili čelika. Za jednosmerne i dvosmerne sisteme. Radne zapremine od 10 do 45cm3.