Hidraulične komponente

Razdelnici protoka

Razdelnici protoka su uređaji sasvaljeni od dva ili više modula, svaki sa zupčanicima povezanih vratilom. Na ovaj način se omogućuje da se ulazni protok rasodeli na dva ili više približno ista dela ka dva ili više aktuatora.

Do 6 modula, moduli zapremine do 26cm3. Sa i bez ventila rasterećenja.

Primena:

Stočar / Autotransporter