Hidraulične komponente

Krilne pumpe

Krilne pumpe su pogodne za najzahtevnije hidraulične sisteme kako u industrijskoj tako i u mobilnoj primeni. Konstrukcija krilnih pumpa omogućuje da sistem radi sa niskim nivoom buke pružajući visok stepen mehaničke i volumetrijske efikasnosti. Kertridži pumpe se mogu lako zameniti drastično smanjujući vreme u kome mašina ne radi.

Krilne pumpe se mogu ponuditi u više standarda kačenja, sa jednim ili dva izlaza, u rasponu radnih zapremina od 10 do 450 cm3o. Za više informacija kontaktirajte nas.

Primena:

Smećar