Hidraulična oprema

Kip uređaji

Kompletni kip uređaji sastavljeni od najkvalitenijih hidrauličnih komponenti, prilagodljivi svim zahtevima i potrebama. Veliki izbod kvalitetnih hidrauličnih komponenti garantuje fleksibilnost prilikom konfigurisanja kiperskog sistema kao i efikasnost i optimizaciju rada hidraulične instalacije uz dug vek eksploatacije mašine.

Kip uređaji se sastoje uglavnom od PTO uključivača (opciono pošto mnogi kamioni već na sebi poseduju ovaj uređaj), hidraulične pumpe (zupčaste ili klipne), rezervoara, kabinske pneumatske džojstik komande, kiper ventila, priključaka, creva za vazduh i ulje.

Primena:

Reciklaža / Kiper